Nationalekonomi: Fortsättning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Nationalekonomi: Fortsättning

Kurserna på fortsättningsnivå kan sökas i kurspaket på 30hp eller varje kurs för sig om du endast ska läsa någon enstaka kurs.

Kurspaketet NEK20 består av fyra kurser:

Metoder för ekonomisk analys 7,5 hp (NEK201)

Kursen ger en beskrivning av matematiska metoder och hur de tillämpas inom den ekonomiska teorin. Vidare syftar kusen till att studenterna genom att bekanta sig med ett antal matematiska metoder skall stå väl rustade för att vid ett senare tillfälle eventuellt fördjupa sina kunskaper.

Makroekonomi, 7,5 hk (NEK204)

Kursens fördjupar och utvidgar den makroekonomiska kunskap som presenterats grundkursen. Kursen behandlar makroekonomiska modeller för kort- och medelfristig sikt, där stabiliseringspolitiken är i fokus, samt den viktiga frågan om långsiktig tillväxt. Deras förutsättningar vid tillämpning på specifika ekonomiska problem behandlas. Modellerna behandlas såväl verbalt som grafiskt och matematiskt-logiskt, och deras empiriska relevans tas upp. Centrala makroekonomiska fenomen som budgetunderskott och statsskuld, konsumtion och investeringar, nationella räkenskaper, och arbetslöshet och inflation behandlas på egen hand och i relation till de grundläggande modellerna.

Mikroteori, 7,5 hk (NEK203)

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av till exempel konkurrensbegränsningar och externaliteter studeras. Teorierna utformas i matematisk form i högre grad än i grundkursen. En kurs i mikroekonomi är en god inkörsport till andra något mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi, vilka i sin tur kan leda till uppsatsskrivande där teorier och statistiska metoder användes.

International Economics and Financial Markets, 7,5 hp (NEK306) (ges på engelska)

Kursen ger en introduktion till de grundläggande delarna av internationell ekonomi såsom betalningsbalans, valuta- och terminsmarknadens struktur och verksamhet, växelkurssystemet, internationella finanskriser, enkla modeller för växelkursbestämning, samt en mer avancerad öppen-makroekonomisk modellering.

Förkunskaper

För behörighet till NEK20 krävs minst 30hp genomgångna studier i nationalekonomi, varav minst 15hp skall vara godkända.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi: Fortsättning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön