Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi: Grundläggande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg

Nationalekonomi: Grundläggande

Nationalekonomi

Nationalekonomi  är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Nationalekonomer använder både teori och empiriska metoder för att studera beteenden på individ-, företags- och landnivå. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Grundkursen i nationalekonomi, 30 hp, ger dig grunderna inom ämnet och en övergripande förståelse för de stora dragen. Kursen består av 4 delar:

Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp
Makroekonomi handlar om de stora dragen i ekonomin. Här kommer du att lära dig mycket om det som ofta är med i nyheterna: arbetslöshet, bruttonationalprodukt, inflation, tillväxt med mera. I denna kurs introduceras du till det nationalekonomiska sättet att analysera problem.

Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp
Mikroekonomi beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa leder fram till en jämvikt på marknaden. Interaktionen mellan utbud och efterfrågan analyseras under olika marknadsformer. Du kommer också att studera marknadsmisslyckanden, där marknadens krafter behöver korrigeras genom ekonomisk-politiska verktyg.

Tillämpad ekonomi, 5 hp
Fokus under denna kurs ligger på att använda de metoder och teorier som du lärt dig under de första två kurserna för att analysera olika problem från verkligheten.

Grundläggande internationell och finansiell ekonomi, 10 hp
Den avslutande kursen ger dig grundläggande kunskaper om internationell ekonomi och om de finansiella marknadernas- och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Inom internationell ekonomi berörs t ex tillväxt och problem i utvecklingsekonomier, handel och arbetsmarknad i en globaliserad ekonomi och frågor kring integrationen i den europeiska marknaden. Inom den finansiella ekonomin är räntan ett nyckelbegrepp och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön