Nationalekonomi: Grundläggande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023

Göteborg
Vår 2024
2023-10-15

Nationalekonomi: Grundläggande

I nationalekonomi studerar vi hur ett samhälle använder sina resurser. Ämnet spänner över alltifrån miljöekonomi till finansiell ekonomi och beteendeekonomi. I de grundläggande kurserna lär du dig både om hur enskilda marknader fungerar och hur människor fattar beslut (mikroekonomi) och om hur länders ekonomier fungerar (makroekonomi). Du lär dig också analysera ekonomiska problem och studerar internationell- och finansiell ekonomi. Kunskaperna du får från nationalekonomi kan lära dig att besvara frågor som vad det är som gör att länder blir rika eller fattiga, hur ska ett samhälle hantera konjunktursvängningar, och hur ska ett samhälle hantera utmaningar såsom miljöförstöring.

Om utbildningen

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Grundkurserna i nationalekonomi, 30 hp ger dig grunderna inom ämnet och en övergripande förståelse för de stora dragen. Kurspaketet består av fem kurser:

Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp (NEK102)

Mikroekonomi handlar om att beskriva och förstå hur marknader fungerar. Människor och företag måste göra val eftersom resurserna är begränsade. . Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbud på en marknad och hur dessa leder fram till en jämvikt på marknaden. Interaktionen mellan utbud och efterfrågan analyseras under olika marknadsförutsättning såsom monopol och konkurrens. Vidare studeras frågor om användning av resurser när det inte finns en fungerande marknad. Det kan till exempel handla om luftföroreningar eller växthusgaser. Här diskuteras varför problem uppstår och hur stat och marknader kan hantera problemen.

Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp (NEK101)

Makroekonomi handlar om samband i ekonomin i sin helhet. Här kommer du att lära dig mycket om det som ofta är med i nyheterna: arbetslöshet, bruttonationalprodukt, inflation, tillväxt med mera. I denna kurs introduceras du till det nationalekonomiska sättet att analysera problem.

Tillämpad ekonomi, 5 hp (NEK103)

Fokus under denna kurs ligger på att använda de metoder och teorier som du lärt dig under de första två kurserna för att analysera olika ekonomiska problem. Det kan till exempel handla om miljöekonomiska- eller hälsoekonomiska problem. Fokus ligger på att både analysera problemen, men även på att förstå hur samhällen kan fatta beslut kring lösningar av problemen.

Grundläggande internationell ekonomi, 5 hp (NEK105)

Här är fokus på handel mellan länder. Varför uppstår internationell handel mellan länder? Är det bra för länder med handel och vad har det för effekter på till exempel fördelningen av resurser. Vidare studeras olika former av sätt att påverka internationell handel såsom handelshinder i form av tullar och exportfrämjande politik. EU:s roll och regelverk rörande den inre marknaden och de fyra friheterna diskuteras också.

Grundläggande finansiell ekonomi, 5 hp (NEK106)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Inom finansiell ekonomi är räntan ett nyckelbegrepp och en del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priset och ränterisken för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi: Grundläggande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön