Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi: Grundläggande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg

Nationalekonomi: Grundläggande

Nationalekonomi

Nationalekonomi  är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Grundkurserna i nationalekonomi, 30 hp, ger dig grunderna inom ämnet och en övergripande förståelse för de stora dragen. Kurspaketet består av 4 kurser:

Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp (NEK101)
Makroekonomi handlar om de stora dragen i ekonomin. Här kommer du att lära dig mycket om det som ofta är med i nyheterna: arbetslöshet, bruttonationalprodukt, inflation, tillväxt med mera. I denna kurs introduceras du till det nationalekonomiska sättet att analysera problem.

Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp (NEK102)
Mikroekonomi beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa leder fram till en jämvikt på marknaden. Interaktionen mellan utbud och efterfrågan analyseras under olika marknadsformer. Du kommer också att studera marknadsmisslyckanden, där marknadens krafter behöver korrigeras genom ekonomisk-politiska verktyg.

Tillämpad ekonomi, 5 hp (NEK103)
Fokus under denna kurs ligger på att använda de metoder och teorier som du lärt dig under de första två kurserna för att analysera olika problem från verkligheten.

Grundläggande internationell  ekonomi, 5 hp (NEK105)
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om:
1.Drivkrafter till och konsekvenser av: a)internationell handel med varor och tjänster, b)migration och utländska direktinvesteringar, c)handelshinder och exportfrämjande politik.
2. Värdering av effekter av handel m.m. utifrån både ett effektivitets- som fördelningsperspektiv.
3. EU:s regelverk rörande den inre marknaden och de fyra friheterna. 

Grundläggande finansiell ekonomi, 5 hp (NEK106)
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Inom finansiell ekonomi är räntan ett nyckelbegrepp och en del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priset och ränterisken för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi: Grundläggande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön