Naturvård: förvaltning och skötsel

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Naturvård: förvaltning och skötsel

Kursen ger fördjupade kunskaper om förvaltning och skötsel inom naturvården, i första hand för svenska terrestra och akvatiska biotoper och ekosystem. Kursen är inriktad på natur och områden med höga biologiska värden (skyddade eller identifierade) och den förvaltning, skötsel och restaurering som krävs eller gynnar dessa. Detta inkluderar områdesskydd via t ex nationalpark, naturreservat och naturvårdsavtal, Natura 2000 / EU-direktiv för land- och vattenmiljöer (t ex avrinningsområden, kustförvaltning), Landsbygdsprogrammet med stöd till bl a naturbetesmarker, och skogsägares s k frivilliga avsättningar.

Relevanta miljömål, certifiering, övervakning (monitoring), och forskningsresultat tas upp i samband med skötsel- och förvaltningsplaner av olika slag. För terrestra miljöer behandlas i första hand odlings- och skogslandskapet, men även biotoper i anslutning till tätort och infrastruktur. För akvatiska miljöer behandlas limniska ekosystem, där studenterna får lära sig att, bedöma, restaurera och övervaka tillståndet i mindre vattendrag och sjöar samt i marina miljöer, där kursen tar upp metoder för att identifiera och klassificera bevarandevärden och analysera/utforma åtgärdsplaner.

Förkunskaper

Alternativ 1: Godkända kurser BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 2: Godkända kurser ES1201 Miljövetenskaplig baskurs (15 hp), ES1300 Naturresurshushållning (15 hp), ES1305 Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) samt minst en av följande fyra kurser: BIO900 Cellbiologi  (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp)  eller BIO920 (Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 3: Godkända kurser om minst 90 hp inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet. Eller motsvarande. För alla alternativen krävs dessutom minst en godkänd relevant fördjupningskurs (minst 15 hp) inom biologi samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande Rekommenderade fördjupningskurser på grundnivå är Naturvård i vattenmiljöer (BIO283) samt Naturvård i landmiljöer (BIO281), eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvård: förvaltning och skötsel

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön