Visa allastudier.se som: Mobil

Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

Kursinnehåll:
Kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv syftar till att ge kunskap om det  flerspråkiga ordförrådet utifrån fyra olika andraspråksrelevanta perspektiv:

1. Ordbildning, ord- och frasstruktur. Förutom svensk ordbildning uppmärksammas här svensk ord- och frasstruktur vad gäller sådana språkspecifika drag som kan skapa svårigheter för andraspråksinlärare.

2. Bedömning och testning av ordkunskap. Här behandlas frågan om vad det innebär att kunna ett ord och hur bedömning kan genomföras med avseende på olika aspekter av ordkunskapen. Vidare fokuseras olika metoder för testning samt testkonstruktion.

3. Kognitiva aspekter av ordkunskap. I denna del av kursen ges fördjupad kunskap om olika kognitiva processer och mekanismer som är relevanta i samband med ett flerspråkigt mentalt lexikon och ordinlärning i ett andraspråk.

4. Lexikaliska aspekter av ordkunskap. Här läggs särskild tonvikt vid hur ordböcker och elektroniska textsamlingar är uppbyggda och kan användas i olika syften.

Kursen SSA253 är på avancerad nivå och ges på halvfart. Den ingår som en valbar kurs i den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk mot en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Kort om kursen
Kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv ger kunskap om olika perspektiv på ämnet ord i relation till flerspråkighet och den flerspråkiga individen, t.ex. ordbildning, ordbedömning, ordkunskap, ordinlärning, ordanvändning och ordböcker. Kursen SSA253 är en valbar kurs i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Efter studierna:
Efter kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv kan du läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till magister- eller masterexamen. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Undervisningsform:
Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Behörighet och urval:
Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Förkunskaper

Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 5.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: