Policyutvärdering

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Policyutvärdering

Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att lära studenterna tillämpa sina samlade ekonomiska kunskaper på centrala frågeställningar inom ekonomiska och sociala problem. Genom dessa tillämpningar ska studenterna lära sig att använda avancerade metoder i tillämpad ekonomi.

En del av kursen fokuserar på Contingent Valuation metoden (CVM) och hur denna metod kan användas för att värdera individers preferenser. Huvudsyftet med denna del av kursen är att göra studenterna medvetna när det är lämpligt att använda CVM och hur resultat av en CVM studie analyseras ekonometriskt. Vi diskuterar också flera fördelar och nackdelar med denna metod genom att applicera dem på olika typer av offentliga varor. Dessutom kommer vi visa hur stated preference metoderna kan användas som nyttosidan på en kostnads-nyttoanalys (Cost Benefit Analysis, CBA).

Kursens syfte är också att ge studenterna en bra förståelse av metodologiska svårigheter som kan uppstå i enkät- eller i registerdata vid utvärdering av olika sociala interventioner och policies. Kursen kommer främst att fokusera på metoderna "randomiserade experiment" och "differences-in-differences" metod för policyutvärdering. För varje metod diskuteras nödvändiga antaganden och datavillkoren. Vidare, tillämpligheten av varje metod diskuteras i samband med att man studerar empirisk evidens från arbetsmarknaden och från utbildnings- och hälsosektorn.

NEK307 ges den andra kvartilen och kan läsas som valbar kurs på kandidatterminen tillsammans med Basic Econometrics, NEK301 samt Uppsats NEK315, 15hp.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp avslutade kurser i nationalekonomi.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Policyutvärdering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön