Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen

Kursen planeras och utformas i detalj för dig som student med hänsyn till dina tidigare studier och framtida planer inom det akademiska området eller övriga arbetslivet. Uppsatsämnet ska ligga inom den praktiska filosofins område och anknyta till internationell filosofisk forskning. Uppsatsen kan också med fördel inbegripa substantiella inslag av tillämpning på andra områden inom forskningen eller praktiska verksamheter, som till exempel affärslivet, teknikutveckling, hälso- och sjukvården, social omsorg, politik eller offentlig förvaltning.

Beroende på dina tidigare studier och ambitioner för framtiden kan uppsatsens allmänna inriktning utformas på olika sätt. Uppsatsen kan till exempel utformas som en litteraturinventering med vidhängande kommentarer och analys med avseende på frågeställningar som kan ligga till grund för vidare bearbetning i kommande studier på forskarutbildningsnivå, som en bearbetning av en del av ett redan identifierat större forskningsproblem som passar för forskarstudier eller som en avslutad utredningsuppgift som kan utgöra en merit i arbetslivet även utanför den akademiska världen.

Om du som student har författat en magisteruppsats i praktisk filosofi (FP2600/FP2601 eller motsvarande) kan masteruppsatsen bygga vidare på denna.

Förkunskaper

Minst 60 hp godkänt resultat på avancerad nivå, varav minst 45 hp inom huvudområdet praktisk filosofi, varav godkänt resultat på Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2100 eller FP2101) och Avancerad litteraturkurs 2 (FP2200 eller FP2201) 15 hp, eller motsvarande, samt Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen, 15 hp (FP2600 eller FP2601), eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön