Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika typer av vetenskapliga metoder.

Kursen handlar om psykologins vetenskap och forskningsmetoder och är uppdelad i två delar. I första delen får du kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetod som används inom psykologin. Här lär du dig forskningens hantverk som är både teoribaserat och statistikbaserat. I den andra delen av kursen kommer du att utföra en egen vetenskaplig undersökning.  I denna del får du planera och genomföra undersökningen under handledning av en forskare för att sedan skriva en forskningsrapport/uppsats om studien, en kandidatuppsats i psykologi.

Delkurs 1 Forskningsmetod

Här får du en fördjupning i vetenskapsteori som är av betydelse för forskningsmetodiken. Du får lära dig om hur man planerar och designar studier och hur man samlar in data/information. I kursen diskuteras viktiga praktiska och etiska aspekter som måste tas hänsyn till i forskningen. I delkursen ingår även hur ett effektivt sätt att söka vetenskapliga artiklar med hjälp av speciella informationssökningsverktyg går till. Du får också bekanta dig med hur man skriver på ett vetenskapligt språk och hur man kritiskt granskar vetenskapliga artiklar. 

Delkurs 2 Kandidatuppsats

I denna delkurs kommer du att planera och genomföra en större studie och skriva en uppsats. Här får du möjligheten att praktiskt använda dig av det du lärde dig i delkurs 1. Du får själv bestämma vad du vill undersöka och hur du gör det. Du kan välja att göra en egen datainsamling eller att göra din studie inom ett pågående forskningsprojekt på psykologiska institutionen. I båda fallen kommer du att ha en handledare som är forskare som du får hjälp av, i övrigt jobbar du självständigt. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, godkänd Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) samt Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200) med minst 20 hp godkända kurser varav delkursen Metod måste vara godkänd, eller motsvarande kunskaper. För studenter som följer kursen som en del av Lärarprogrammet tillkommer förkunskapskrav enligt Gemensamma föreskrifter för det interdisciplinära examensarbetet inom lärarutbildningen.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön