Psykologi: Grundkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Psykologi: Grundkurs

Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och verktyg att förstå mänskliga beteenden, tankar och känslor. En viktig del av kursen är också att lära sig grunderna i vetenskaplig forskning och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap.

Det du lär dig på kursen går att applicera på både vardagsliv och yrkesliv då mänsklig interaktion är en naturlig del av de flestas vardag. Kursen riktar sig därför både till dig som överlag är nyfiken och vill lära dig mer om mänskliga relationer och om hur vi människor fungerar, men också till dig som vill omsätta dina kunskaper i praktiken, eller läsa vidare och ta en examen i psykologi.

De olika delarna
Kursen består av sex delkurser. I den första delkursen får du en introduktion till det mångfacetterade området psykologi och dess många inriktningar som beskriver olika sätt att förstå det mänskliga psyket. Du introduceras också till ett vetenskapligt tänkande och olika vetenskapliga metoder.

I den andra delkursen, Biologisk psykologi, studerar vi tankar, känslor och beteenden utifrån biologiska processer. Fokus ligger på hjärnans och nervsystemens funktioner, samt hur dessa manifesterar sig i emotioner och sinnesförnimmelser.

I delkurs tre, Kognitiv psykologi, går vi igenom kognitiva processers roll när vi vill förstå människors tankar och beteenden. Vi tar bland annat upp tankeprocesser (funderingar och analysering), minnesprocesser (hur minnet fungerar, hur mycket vi minns, och om vi alltid minns korrekt) och perceptuella processer (hur vi uppfattar vår omvärld och om alla uppfattar världen på samma sätt).

I delkurs fyra, Utvecklingspsykologi, ligger fokus på att förstå individens utveckling under hela livsspannet. Vi går igenom hur människan utvecklas fysiskt, kognitivt och psykosocialt, från vaggan till graven, och hur olika typer av utveckling samspelar med varandra.  

I delkurs fem, Personlighetspsykologi, får du både en historisk och en uppdaterad beskrivning av de så kallade stabila personlighetsegenskaper och temperament individer har. Delkursen fokuserar på olika perspektiv för att förstå det komplexa begreppet personlighet och vi kommer bland annat att gå igenom traitperspektivet (egenskapsteori) och det psykodynamiska perspektivet.

Den sista delkursen, Socialpsykologi, fokuserar på mänskligt beteende som ett resultat av samverkan med andra individer. I den här delkursen ligger fokus på människan i en social kontext och du kommer att få svar på frågor om varför individer verkar vara olika personer när de är ensamma och när de är i grupp, och varför vi faller för olika övertalningstekniker. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön