Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans, Göteborg
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Distans
Vår 2023

Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder

Kursen består av två delkurser en teoretisk del och en del för praktisk tillämpning.

Under kursen betonas metodologisk mångfald där syftet/forskningsfrågeställningen definierar val av lämpliga metoder för datainsamling och analys. Kursen behandlar psykologiska forskningsfrågor som lämpar sig att besvaras med kvalitativ datainsamling samt kvalitativ analys. Olika vetenskapsteoretiska perspektiv behandlas där grundantaganden kring kunskap och världsbild relateras till forskningsfrågor och analysmetoder.

Forskningsprocessens olika steg utgör den röda tråden under kursen där metoder för insamling av data (individuella intervjuer såväl som i grupp), tolkning och analys samt former för sammanställning och rapportering behandlas. Kursdeltagarna ges genom litteraturstudier kunskap kring planering, datainsamling, val av analysmetod samt presentationsformer för kvalitativa studier. En kritisk granskning görs med avseende på genomförande, kvalitet och kunskapsbildning av artiklar som bygger på olika kvalitativa metoder.

I ett projektarbete (delkurs 2) som löper under hela kursen tillämpas den kunskap som kommuniceras under delkurs 1. Kursdeltagaren tillägnar sig erfarenhet av hela forskningsprocessens olika faser från problemformulering via undersökningsdesign till analys och tolkning av resultat. Projektarbetet sammanställs i en skriftlig rapport som sedan granskas av kursdeltagare och lärare.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 60 hp i ämnet psykologi, därutöver krävs kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp), eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön