Visa allastudier.se som: Mobil

Psykologprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
300 hp
Heltid

Psykologprogrammet

Komplettering via Socialstyrelsen

Personer som har kompletteringsbehov hänvisas till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation, telefon +46 (0)752473000

 

Om psykologprogrammet

För att arbeta som psykolog behöver du gå en femårig psykologutbildning, psykologprogrammet. Det inriktar sig på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som man behöver i psykologyrket. Vad jobbar psykologer med och var jobbar de? Två tredjedelar av de yrkesverksamma psykologerna jobbar idag inom hälso- och sjukvården; merparten jobbar inom psykiatrin, såväl barn-och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri och inom primärvården, främst på vårdcentraler. Inom hälso- och sjukvården är psykologens huvuduppgift att utreda och behandla psykisk ohälsa samt handleda andra yrkesgrupper. En tredjedel av psykologerna arbetar idag inom skolan eller inom arbetslivets psykologi. I skolan arbetar man med såväl förebyggande insatser som utredningar och åtgärder av olika slag. Inom arbetslivet rör det sig huvudsakligen om utredningar och insatser för att exempelvis förbättra arbetsmiljö, ledarskap och teamarbete. Mer generellt kan man säga att psykologers arbetsuppgifter är utredning, psykologisk behandling, rådgivning, konsultation och handledning. Psykologprogrammet är en generalistutbildning och ska förbereda för psykologisk yrkesverksamhet inom alla dessa olika sektorer och för dessa arbetsuppgifter.

För att självständigt kunna utöva psykologyrket ska du efter psykologexamen under ett år göra praktisk tjänstgöring, PTP, och därefter kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

 

Följande kurser ingår i programmet från höstterminen 2017:

År 1:

Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket, 7,5 högskolepoäng

 

Utvecklingspsykologi, 22,5 högskolepoäng

 

Psykologi som vetenskap, 7,5 högskolepoäng

 

Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng

 

Gruppsykologi, 15 högskolepoäng

 

År 2:

Etnisk mångfald och psykologprofessionen, 7,5 högskolepoäng

 

Människan som samhällsvarelse, 7,5 högskolepoäng

 

Kognitiv psykologi, 15 högskolepoäng

 

Biologisk psykologi, 15 högskolepoäng

 

Personlighetspsykologi, 15 högskolepoäng

 

År 3:

Behandlingsforskning och testmetodik, 7,5 högskolepoäng

 

Psykisk hälsa 22,5 högskolepoäng

 

Juridik och etik 7,5 högskolepoäng

 

Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng

 

År 4:

Utredning och psykologisk behandling av individer I, 30 högskolepoäng

 

Arbets- och organisationspsykologi, 22 högskolepoäng

 

Utredning och psykologisk behandling av individer II, 8 högskolepoäng

 

År 5:

Utredning och psykologisk behandling av individer III, 8 högskolepoäng

 

Psykologisk behandling i grupp, 3 högskolepoäng

 

Konsultation och handledning, 4 högskolepoäng

 

Metoder för psykologisk forskning, 15 högskolepoäng

 

Examensarbete, 30 högskolepoäng

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Psykologexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet