Samhällsvetenskaplig metod II

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Samhällsvetenskaplig metod II

Den här kursen berör frågor om hur vi kan skapa oss kunskap om socialt arbete med särskilt fokus på forskningsprocessen. Innehållsmässigt berörs olika forskningsmetoder, urvalsmetoder, avancerade analysmetoder och konstruktionen av en forskningsplan. Kursen vänder sig till studenter på avancerad nivå.

Den här kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen Samhällsvetenskaplig metod I. Kursen är till för dig som ytterligare vill utöka dina kunskaper i att bedriva forskning eller i att analysera sociala fenomen relevanta för socialt arbete. Du studerar, planerar för, granskar och formulerar en forskningsplan. I kursen görs en fördjupad genomgång av mer avancerade forskningsmetoder, urvalsmetoder och analysmetoder som används inom socialt arbete. Kursen tar upp kvalitativa och kvantitativa metoder, samt mixed methods. Därtill ingår att kritiskt och reflekterande kunna värdera forskningsprocessens olika delar. Kursen ger en förberedelse i forskningsmetodik inför arbete med självständigt vetenskapligt arbete.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. Därutöver krävs genomförda fördjupningskurser på avancerad nivå i socialt arbete omfattande minst 30 högskolepoäng (detta ingår i socionomprogrammet om 210 högskolepoäng), eller motsvarande kunskaper, samt genomförd fördjupningskurs SW2560, Vetenskaplig metod om 7, 5 högskolepoäng på avancerad nivå.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsvetenskaplig metod II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön