Visa allastudier.se som: Mobil

Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner

Kursen är en introduktion till socialpsykologins mest väsentliga teorier och studieområden. I fokus står frågor om människors identitet och socialisation, gruppdynamik och interaktion, hur beslut fattas och vilken roll emotioner och självpresentation har i vardagliga sammanhang. Kursen behandlar även hur socialpsykologisk kunskap används och påverkar samhällsutvecklingen, och ger en grundläggande orientering i vetenskapsteoretiska frågor samt samhällsvetenskaplig metod.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet