Socialt arbete på samhällsnivå

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Göteborg
Vår 2023

Socialt arbete på samhällsnivå

I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, förändringar på samhällsnivå för att förbättra dessa. 

Kursen diskuterar och problematiserar det sociala arbetets och socionomens roll i samhället.

Följande teman behandlas:

- Socialtjänstlagens krav på deltagande i samhällsplanering, samt övrig lagstiftning och konventioner med särskild relevans relevans för utsatta gruppers levnadsvillkor som t.ex. sekretesslagstiftning och barnkonventionen.
- Socionomens roll och möjlighet till påverkan i samhället genom samverkan med, och medverkan i, olika sociala rörelser och idéburna organisationer.
- Opinionsbildningens villkor och medias roll. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1-5 samt 7,5 hp från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete på samhällsnivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön