Socionomprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
210 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Socionomprogrammet

Om utbildningen

Genom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred bas såväl för socionomyrket som för fortsatta studier.

Arbetsområden

Arbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. Arbetet kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men också förebyggande. Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. För att trivas som socionom behöver du tycka om människor, socialt samspel och kunna sätta dig in i andras livssituation.

Innehåll

Programmet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. Under programmets gång får du kunskap i bland annat juridik, maktrelationer, migration, psykisk ohälsa, missbruk och funktionshinder. Under utbildningen arbetar du både teoretiskt och praktiskt genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Som student vid socionomprogrammet har du möjlighet till internationella kontakter genom gästföreläsare och utlandsstudier. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. För dig som student innebär det undervisning av hög akademisk nivå som också har god förankring i det sociala arbetet.

Fältförlagd utbildning

Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning i ett lokalsamhälle under programmets tre första terminer. Det innebär att undervisningen under denna period till största del är förlagd i filialer i Hammarkullen respektive Biskopsgården. Genom att välja fältförlagd utbildning ges studenten ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder studenten för socionomyrket. De resterande terminerna tillbringas därefter vid institutionen för socialt arbetes lokaler i Campus Haga. Den fältförlagda utbildningen följer samma utbildningsplan och har samma kursplaner som det campusförlagda socionomprogrammet. Läs mer om fältförlagd utbildning på institutionens hemsida

Examen

Programmet leder till socionomexamen. Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Socionomexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socionomprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön