Statistik: Fortsättning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-10-15

Statistik: Fortsättning

Kursen består av Statistik: Fortsättningskurs 1, 15hp (STK200) och Statistik: Fortsättningskurs 2, 15hp (STK250).

STK200 bygger delvis på tidigare genomgångna kurser Statistik 1, Statistik 2A och 2B, totalt 30hp, och behandlar basal statistisk inlärning ur teoretiska och praktiska perspektiv. Kursen handlar till stor del om implementationer av statistik inlärning i ett icke-kommersiellt programpaket.

STK250 ger fördjupade och breda kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Stor tyngdpunkt läggs vid användningen av sannolikhetsteoretiska och statistiska modeller för att analysera praktiska problem, samt att dra korrekta slutsatser av resultaten.
Eftersom kursen kräver mer avancerad matematik än vad som behandlats i tidigare kurser, inleds kursen med en kort introduktion till matematisk analys.  Begrepp som behandlas i denna matematikintroduktion är funktioner, derivator, integraler, dubbelintegraler, samt optimering.
Efter matematikintroduktionen behandlas följande begrepp i kursen:
-Grundläggande sannolikhetsteoretiska koncept, stokastiska variabler, olika diskreta och kontinuerliga fördelningar, multivariata fördelningar och betingade fördelningar.
-Momentgenererande funktioner, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. 
-Punktskattning såsom moment-, maximumlikelihood- samt minstakvadratmetoden och dess egenskaper.
-Intervallskattning.
-Hypotesprövning och Neymann-Pearsons lemma.
-Likelihoodkvottest, icke-parametriska metoder samt Bayesiansk inferens.

Förkunskaper

För tillträde till kurspaketet krävs minst 30hp genomgångna kurser i statistik, varav minst 15hp ska vara godkända.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Fortsättning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön