Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg

Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

Ämnet statistik

Statistik är läran om att dra slutsatser i osäkra situationer genom att identifiera mönster i stora, men också begränsade, datamängder. Den ger oss verktyg för att bedöma vilka slutsatser vi vågar dra, och hur säkra vi kan vara på dessa slutsatser. En grundkurs i statistik kan starkt rekommenderas till den som vill kunna skriva en kvantitativt inriktad c-uppsats av god kvalitet. Vanliga tillämpningsområden finns inom många typer av fenomen: mänskliga, samhälleliga, ekonomiska, medicinska och naturvetenskapliga.

Om kursen

Statistisk analys är viktig inom både näringsliv och offentlig sektor och är en grundpelare i mycket forskning. Ofta utgörs analysen av sambandsanalys, det vill säga hur olika saker hänger ihop och vilka slutsatser som kan dras om orsak och verkan.

Nästan all statistisk analys sker med hjälp av dator och all vår undervisning är starkt datorbaserad. Vår undervisning på grundnivå strävar efter att ha ett så praktiskt anslag som möjligt, med starkt fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, medan den underliggande teorin och matematiken hanteras mer översiktligt. På fortsättnings- och fördjupningsnivåerna, ökar däremot de matematiska inslagen och deras svårighetsgrad.

STK110 Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

I denna kurs får studenten en introduktion till grundläggande statistik. Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska få insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska fattas baserat på begränsade undersökningar (stickprov), samt redskap att hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt.

Kursen inleds med en genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och på ett tydligt sätt presentera information om stickprov. Eftersom resultaten från en undersökning av begränsad omfattning påverkas av slumpen, behandlar kursen även grundläggande sannolikhetslära, samt hur sannolikheter för olika utfall påverkas av en variabels fördelning. Efter dessa inledande delar behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt hjälpmedel. I kursen ingår projektarbeten som består av ett antal inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av arbete med datorbaserad statistisk analys.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön