Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik: Grundläggande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Statistik: Grundläggande

Kursen består av Statistik 1, 15hp (STK100), Statistik 2A: Tillämpad regressionsanalys, 7,5hp (STK130) och Statistik 2B, 7,5hp (STK140).

Statistik 1 ger grundläggande kunskaper för bearbetning och analys av data och ger statistiska kunskaper som gör det möjligt att på ett sakligt och kritiskt sätt granska uppgifter som förekommer i olika statistikkällor. I kursen behandlas även metoder för att med information från stickprov dra slutsatser om populationer, samt att fastställa hur olika faktorer samvarierar med varandra. I kursen ingår även datorbaserade projektarbeten.

Statistik 2A utvidgar och fördjupar de kunskaper som inhämtats i Statistik 1. Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka samband, såväl linjära som icke-linjära, mellan två eller flera kvantitativa och kvalitativa variabler, med hjälp av regressionsanalys. Huvudfokus är på att ge praktiskt tillämpbara färdigheter och kursen är till stor del uppbyggd kring datorbaserade projektarbeten.

Statistik 2B behandlar metoder för att bedöma osäkerheten i de slutsatser som dras från en begränsad mängd information. Vid statistisk analys är datorn ett oumbärligt hjälpmedel. Därför är kursen till stor del uppbyggd kring datorbaserade projektarbeten.
Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Speciellt syftar kursen till att ge en fördjupad kunskap linjära modeller. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.
Dessutom innehåller kursen hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Grundläggande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: