Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I alla delkurser får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 1-3.

Den första delkursen, Introduktion, syftar till att ge dig som undervisar i åk 1-3 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor.

Den andra delkursen, Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Vi fokuserar även på sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling. Du får ta del av exempel på olika arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl muntligt som skriftligt i det flerspråkiga klassrummet. Vidare får du prova på att analysera och bedöma muntlig och skriftlig produktion samt att föreslå hur undervisningen kan utformas för den fortsatta språkutvecklingen.

I den tredje delkursen, Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, behandlar vi barns grundläggande läs- och skrivinlärning och deras utveckling av läs- och skrivförmåga på såväl första- som andraspråket. Du får också ta del av hur kunskap om flerspråkiga elevers läs- och skrivinlärning kan omsättas i undervisningen. Vidare behandlar vi principer för olika skriftspråkssystem. Vi tar även upp bildtolkning och bokillustrationer utifrån ett majoritetsperspektiv och skönlitteraturens roll i skriv- och läsutvecklingen. 

I den fjärde delkursen, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, fördjupar du dig i arbetssätt som främjar elevens språk- och kunskapsutveckling. Ett urval av genrer som barn möter i texter belyser vi ur ett flerspråkigt perspektiv. Du får också tillfälle att analysera olika texter utifrån följande genrer: beskrivande, förklarande och instruerande texter. Här arbetar vi med modeller för bedömning och dokumentation av elevers läs- och skrivförmåga som bygger vidare på kunskaper från delkurs 2 och delkurs 3.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön