Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Vår 2023

Distans
Höst 2023
2023-04-16

Distans
Vår 2024
2023-10-15

Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs

Kort om kursen

Det här är en kurs för dig som vill undervisa i svenska för invandrare (SFI) och vill lära dig mer om vuxnas andraspråksutveckling och hur man som lärare kan stötta denna utveckling. Kursen berör individuella, sociala och utbildningsmässiga faktorer för språkinlärning, samtidigt som den visar hur teoretiska kunskaper kan omsättas praktiskt i SFI-undervisningen.

Kursinnehåll

Kursen ger dig en grundläggande förberedelse för att kunna undervisa i svenska för invandrare (SFI). Den inleds med en introduktion till vuxnas andraspråksinlärning och andraspråksutveckling där sociokulturella, psykolingvistiska och kognitiva perspektiv är framträdande. Under tiden får du lära dig att hela tiden se elevgruppens förutsättningar ur ett resursperspektiv.

Med detta som grund får du sedan ett mer grammatiknära perspektiv, där du får lära dig hur teoretiska kunskaper om grammatik kan omsättas praktiskt i SFI-undervisningen. Du fördjupar dig i hur kunskap om muntlig interaktion kan omsättas didaktiskt och metodiskt i klassrummet samtidigt som grundläggande begrepp inom retorik och presentationsteknik behandlas med utgångspunkt i aktuella kursplaner för SFI.

Kursen avslutas med fokus på litteracitetsutveckling, det vill säga elevens förmåga att kunna skapa olika former av texter och att förstå och tolka desamma. Litteracitetsutvecklingen behandlas med inriktning mot aktuella kursplaner för SFI och de texter elevgruppen förväntas producera. Här ingår också att reflektera över litteracitetsutveckling i ett alltmer multimodalt samhälle. Avslutningsvis får du även inblick i olika former för bedömning av elevtexter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön