Svenska som andraspråk lärare åk 1-6

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Vår 2023

Distans
Höst 2023
2023-04-16

Distans
Vår 2024
2023-10-15

Svenska som andraspråk lärare åk 1-6

I kursen ges en grundläggande förberedelse för undervisning i svenska som andraspråk från årskurs 1 till och med årskurs 6. De fyra delkurserna ger en bred grund för undervisning som främjar barns andraspråksinlärning och andraspråksutveckling i skolan. I kursens samtliga delkurser står kunskaper om svenska som andraspråk i skolåren 1-6 i fokus. Detta innebär att andraspråksinlärning och skolspråksutveckling på ett andraspråk, styrdokument för grundskolan och undervisning i relation till dessa är centrala i kursen.

 

Flerspråkighet, flerspråkiga elevers lärandevillkor, modersmålets betydelse för andraspråksutveckling samt migrationsprocesser lyfts fram i kursen. Vidare behandlas läs- och skrivinlärning och litteracitetsutveckling på ett andraspråk, samtalets betydelse för andraspråksutveckling samt ämnesdidaktiska kunskaper inom området språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Teoretiska kunskaper om bedömning och om hur olika bedömningsmodeller ska kunna omsättas didaktiskt och metodiskt i undervisningen i svenska som andraspråk ingår också i kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk lärare åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön