Systematiskt utvecklingsarbete med fokus på digitalt deltagande i yrkesutbildning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Systematiskt utvecklingsarbete med fokus på digitalt deltagande i yrkesutbildning

Det finns behov av kompetensutveckling för yrkeslärare både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i samband med en alltmer omfattande övergång till undervisningsformer där digital teknik spelar en avgörande roll. Här blir begreppet digital yrkesdidaktik ledande tillsammans med antagandet att kommunikation och ledarskap som medieras digitalt kräver nya kompetenser hos läraren.

Kurserna, som riktar sig till verksamma yrkeslärare i första hand, men även ämneslärare verksamma i yrkesutbildning, erbjuder ett stöd i att hitta de formerna som är mest lämpliga i den verksamhet och de kurser som lärarna undervisar i. Kursernas innehåll syftar till att leda lärandet i en riktning där deltagarna kan fördjupa sin kunskap om digitalt lärande. 

Kurserna ges helt online och kan kombineras i två olika kurspaket som skapar möjlighet till både bredd och fördjupning genom att erbjuda ett innehåll där teoretiska inslag kan direkt appliceras i verksamheten. Kurserna bygger på idén om att flertal uppgifter är knutna till lärarens undervisningspraktik. Uppgifterna ska kunna genomföras som en del i planeringen av undervisningen men även vara ett led i det egna kvalitetsarbetet.

Kursen Systematiskt utvecklingsarbete med digitalt yrkesdidaktiskt fokus (DYRK01) 5hp behandlar hållbara former för skolutveckling och utvärdering simulatorstödd undervisning. I kursen planeras, genomförs och utvärderas ett systematiskt utvecklingsarbete kopplat till identifierade behov i en yrkesutbildning. Kursen läses parallellt med Digitalt deltagande i yrkesutbildning (DYRK03) 2,5hp som behandlar teorier och begrepp om digitalt lärande och deltagande med fokus på olika typer av kommunikativa praktiker såsom  digital literacy, digital närvaro, bedömning och återkoppling i digitala lärmiljöer.

Förkunskaper

Yrkeslärarexamen, ämneslärarexamen eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Systematiskt utvecklingsarbete med fokus på digitalt deltagande i yrkesutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön