Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll

Innehåll

Utanförskap, marginalisering och social exkludering är brännande teman i samhällsdebatten och socialt arbete. Genom vilka tekniker möjliggörs och genomdrivs olika typer av exkluderingsprocesser? Vilka aktörer driver på? Kan välfärdsinsatser syftande till inkludering i själva verket bidra till ytterligare exkludering och stigmatisering av redan utsatta grupper i samhället? Detta är exempel på frågor som tas upp under kursens gång.

 

Med hjälp av relevanta teorier och kurslitteraturen lär sig deltagarna att identifiera diskurser, sociala mekanismer och spänningsförhållanden som medför exkludering och kontroll av olika slags problemgrupper och undersöker hur de verkar i samhället. Kursen är avsedd att vara lika relevant oavsett specialisering på exempelvis missbruk, hemlöshet, fattigdom, kriminalitet, rasism eller funktionshinder. I kursen anläggs perspektivet att social exkludering och kontroll bör studeras som en aktörsdriven process. Detta innebär att fokus riktas mot de tekniker, aktörer och processer som understödjer ojämlika levnadsvillkor, nedtystade röster eller otrygga, underordnade positioner.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma socionomer som vill vidareutveckla det sociala arbetets praktik, liksom andra som är intresserade av frågor som rör sociala problemkonstruktioner, kategoriseringar och dess konsekvenser. Kursen är också lämplig för studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom ämnet.

 

Undervisning

Kursen ges på halvfart. Undervisningen sker på torsdagar och fredagar ojämna veckor.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön