Visa allastudier.se som: Mobil

Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning

Kursinnehåll:
I kursen SSA261, Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning fördjupar du dina kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar inom

andraspråks- och flerspråkighetsforskningen inför arbetet med masteruppsatsen. Olika typer av teorier kommer att behandlas och förhållandet dem emellan diskuteras. Dessutom kommer teorierna diskuteras med avseende på deras tillämpning i samband med olika typer av forskningsfrågor.

Kursen SSA261 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som valbar kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin

Kort om kursen:
Kursen SSA261, Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning syftar till att förbereda dig inför arbetet med masteruppsatsen genom att bredda och fördjupa dina kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen. Kursen SSA261 är en valbar kurs i den rekommenderade studiegången mot en masterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Efter studierna:
Efter kursen SSA261 kan du skriva masteruppsats i svenska som andraspråk (SSA230) om du har en magisterexamen och den obligatoriska kursen SSA260. Du kan också fortsätta att läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till en magister- eller masterexamen i ämnet. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Undervisningsform:
Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Behörighet och urval:
Avklarade godkända obligatoriska kurser SSA251, SSA252, SSA255 och SSA256 på avancerad nivå. Därutöver avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Förkunskaper

Avklarade obligatoriska kurser på avancerad nivå: Andraspråksinlärning 1, Andraspråksinlärning 2, Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext samt Metoder inom andraspråksforskning.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: