Växtfysiologi i en föränderlig miljö

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Växtfysiologi i en föränderlig miljö

Kursen behandlar fysiologin hos växter (land och marina) samt deras nära släktingar (cyanobakterier och alger) från cellulär nivå till organismnivå. Fokus ligger på hur miljön påverkar grundläggande fysiologiska processer såsom fotosyntes, näringsupptag och metabolism, reproduktion, åldrande och programmerad celldöd. I kursen ingår också hur växter svarar på biotisk (patogener och betning) och abiotisk stress (näringsbegränsning, salthalt, kyla, värme, överskott ljus, hög CO2) och hur de anpassar sig till den ändrade miljön.  I laborationerna undersöker du hur växter, alger och cyanobakterier svarar på olika stressfaktorer. Kursen är mycket interaktiv. Förutom föreläsningar och laborationer ingår att du presenterar utvalda relevanta forskningsartiklar. Det ingår också ett projektarbete / studier på ett relevant ämne valt av dig själv som du ska presentera för dina studiekamrater .

Förkunskaper

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, , BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, eller BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Växtfysiologi i en föränderlig miljö

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön