Verksamhetsförlagd utbildning II

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Verksamhetsförlagd utbildning II

Denna kurs är för studenter som vill utöka tiden vid den praktikplats de haft i kursen IKA 401 Verksamhetsförlagd utbildning I eller för studenter som vill få inblick i en annan möjlig karriärväg. Den ger möjlighet till ytterligare praktiska erfarenheter relaterade till forskning eller profession inom kostvetenskap/idrottsvetenskap. Placeringen kan ske på en institution vid universitetet för att t.ex. delta i pågående forskningsprojekt. I skriftliga rapporter och muntlig redovisning får studenterna beskriva och reflektera över sina erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Studenterna är själva ansvariga att ordna en praktikplats. Det innefattar att upprätta en kontakt med en ansvarig på värdorganisationen som kan hjälpa till med att formulera en plan där tidsram, arbetsuppgifter och ansvar för studenten framgår (mall till praktikplan). Denna plan måste först skickas till och godkännas av kursledaren innan registrering på kursen kan genomföras.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs IKA 401 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs en preliminär praktikplan som godkänts av kursansvarig. Planen ska vara undertecknad av företrädare för praktikplatsen och innehålla information om tidsplan för praktikperioden samt en utsedd handledare på praktikstället. Placeringen kan vara densamma som i kurs IKA 401, Verksamhetsförlagd utbildning I, eller någon annanstans. Den kan vara antingen inom eller utanför Sverige samt förläggas vid ett universitet, en annan arbetsplats eller en ideell organisation. De planerade aktiviteterna ska vara tydligt relaterade till kostvetenskap eller idrottsvetenskap.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Verksamhetsförlagd utbildning II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön