Visa allastudier.se som: Mobil

Verksamhetsförlagt projekt i biologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Verksamhetsförlagt projekt i biologi

Den studerande utför, enskilt eller i mindre grupp, under handledning en praktisk uppgift inom biologiområdet externt på företag, institut eller myndigheter, alternativt inom en av biologiinstitutionerna eller vid annat universitet, högskola. Uppgiften kan vara en vetenskapligt upplagd undersökning eller en tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom ett område som väljs av den studerande i samråd med handledare och examinator. Kursen kan ges på engelska för enskilda studenter om det intygas av handledaren på institutionen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp Alternativ 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp För båda alternativen krävs dessutom minst en fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom samma ämnesområde som det verksamhetsförlagda projektet.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet