Visa allastudier.se som: Mobil

Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi

Den studerande utför under handledning en vetenskapligt upplagd undersökning eller tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom det molekylärbiologiska området. Det verksamhetsförlagda projektet kan ske externt på företag, institut eller myndigheter, alternativt inom en av biologiinstitutionerna eller vid annat universitet, högskola. Området för projektet väljs av den studerande i samråd med handledare och examinator.

Förkunskaper

Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs minst en fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet