Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsopedagogprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan GIH
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
3 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst - Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan

Hälsopedagogprogrammet

Hälsopedagogprogrammet

En grundtanke i hälsopedagogutbildningen är att du som student ska utveckla en helhetssyn på hälsa och arbeta med hälsofrämjande insatser. Praktisk fysisk aktivitet är en central del i utbildningen. Andra områden som ingår är idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk vetenskap. Några exempel på kurser är: anatomi, fysiologi, metoder för beteendeförändring, hälsotester, vetenskapliga metoder, praktisk fysisk aktivitet, träningslära, näringslära, matvanor, stress och psykosocial miljö, grundläggande sjukdomslära, epidemiologi, arbete och hälsa. På GIH får du som student praktisera i att leda fysisk aktivitet för äldre och arbeta med fysisk aktivitet på recept (FaR). Tillsammans med olika arbetsgivare får du under utbildningen formulera, kvalitetssäkra, genomföra och utvärdera hälsorelaterade projekt.

Efter utbildningen

Som utbildad hälsopedagog från GIH får du tillgång till en bred arbetsmarknad inom offentliga sektorn och näringslivet. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande och du kommer att tillsammans med andra personalkategorier utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt på din framtida arbetsplats. En annan möjlig arbetsmarknad är att du inom ramen för fysisk aktivitet på recept och rådgivning samverkar med hälso- och sjukvården och andra aktörer. Utbildningen ger en kandidatexamen i idrottsvetenskap, vilket är en god grund för vidare masterstudier och eventuell fortsättning till forskarutbildning. 

Utbildningen startar på höstterminen och anmälan gör du på www.antagning.se från den 15 mars till och med den 15 april.

För frågor till GIH om behörighet och antagning e-posta: antagning@gih.se Studievägledaren når du på: studievagledning@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan är världens äldsta idrottshögskola med gedigen utbildning, hög trivsel och bra sammanhållning. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, grundades 1813 avPehr Henrik Ling och är Sveriges främsta utbildningscentrum för fysisk aktivitet, idrott och hälsa. Drygt 1...


Läs mer om Gymnastik- och idrottshögskolan GIH och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Hälsopedagogprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Hälsopedagogprogrammet, fyll i följande uppgifter: