Visa allastudier.se som: Mobil

Avancerad externredovisning med juridik

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Avancerad externredovisning med juridik

I det 1-åriga kurspaketet ingår fyra kurser om 15 hp:

  • Avancerad externredovisning

  • Juridik för ekonomer

  • Beskattningsrätt

  • Magisteruppsats inom externredovisning

Avancerad externredovisning, 15 hp

Kursen är unik för kurspaketet och består av två delar: Normer och deras tillämpning samt Redovisning i kontext.

Juridik för ekonomer – avancerad kurs, 15 hp

Kursen innehåller tre delmoment: kontraktsrätt, associationsrätt och obeståndsrätt. Du läser kursen tillsammans med studenter som går på fristående kurs.

Beskattningsrätt 1, 15 hp

Du får grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemets utformning med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger dessutom en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala avgifter. Vidare berörs skatteprocessen, skatterättens sanktionsregler samt internationell beskattning. Du får lära dig hur du gör juridisk analys och juridisk problemlösning. Kursen läses tillsammans med studenter som går fristående kurs.

Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp

Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats, som avrapporteras och diskuteras vid ett seminarium. I kursen ingår även metodföreläsningar.

Förkunskaper

Ansökan

Nästa kurspaket startar hösten 2019. Sista ansökan är den 15 april 2019 på antagning.se

Förkunskapskrav

180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning och juridisk grundkurs eller motsvarande utbildning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B eller Svenska 3 och Engelska A eller Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Göteborg erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld. Genom att studera vid Handelshögskolan i Göteborg  får du möjligheten att...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet