Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Matix

Om Matix

Matix är en 1-årig kurs på avancerad nivå som ges av företagsekonomiska institutionen. Under ett läsår, från september till juni, följer 30 studenter en unik utbildning i innovation och strategisk affärsutveckling. Varje student matchas ihop med ett partnerföretag med tillväxtambitioner i vilket studenten befinner sig två dagar i veckan under hela läsåret. Där skall studenten applicera och översätta de akademiska kunskaperna som ges i respektive delkurs till företagets pågående verksamhet.

30 studenter, 30 olika bolag

På företagen är studenterna en inspirerande brygga till akademin. Senaste forskningen inom exempelvis strategi, innovation och global omvärld appliceras i tillväxtbolagen för att ge företagsledarna nya perspektiv och studenterna fördjupade kunskaper och förmågor. Utöver de uppgifter som är kopplade till Handelshögskolan medverkar studenten i olika projekt på företaget. Dessa projekt kan vara något som företaget själv ser som viktigt för utveckling, eller något som studenterna själva identifierar.

För oss på Matix är det viktigt med en förankring i näringslivet för att få bättre förståelse för de teorier och modeller vi förmedlar. Lärarna på Matix är därför i regel inte enbart forskande lärare utan de är också engagerade i projekt som sker i samverkan med vår omgivning.

Förkunskaper

Antagning
Ansökningsprocessen till Matix ser lite annorlunda ut än till flera andra utbildningar. Förutom att söka via antagning.se senast den 15 april vill vi också ha din utökade ansökan senast den 23 april kl.23.59.

Ansökan via antagning.se
Sista dagen för att ansöka till Matix 2019-2020 är den 15 april. Söker gör du via antagning.se med ansökningskod GU - 18152.

Utökad ansökan direkt till Matix
För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så bra som möjligt genomför vi en antagningsprocess där vi utöver
bedömning av formell behörighet även inkluderar personliga egenskaper och potential. Ansökan består av att du ska svara på ett antal essäfrågor samt skicka in ditt CV. Vi strävar efter att skapa en väl avvägd sammansättning i klassen och i lärteamen.

Baserat på de utökade ansökningarna kallar vi sedan till intervjuer i två omgångar under maj och juni månad. 30 studenter antas sedan till utbildningen.

Behörighet
För att komma in på Matix behöver du uppfylla kraven för att få ut en kandidatexamen i företagsekonomi. Med detta menas att man ska ha tagit 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi inklusive kandidatuppsats om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Ingen hänsyn tas till betyg. Däremot sker även en kompletterande ansökan då CV och svar på ett antal essäfrågor skickas in till Matix.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Göteborg erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld. Genom att studera vid Handelshögskolan i Göteborg  får du möjligheten att...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön