Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
6 terminer
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-15

Samhällsanalysprogrammet

Ett nytt program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Mål

Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med samhällsfrågor på såväl global som lokal nivå. Du kommer att lära dig att analysera samhälleliga förändringsprocesser och hållbarhetsutmaningar genom att studera exempelvis regional analys, näringslivshistoria, fysisk planering, miljöhistoria, nationalekonomi, innovation och entreprenörskap. Du kommer också att lära dig hantera både kvantitativa och kvalitativa analysverktyg samt att kunna kommunicera dina resultat.

Det här kan du arbeta med

Efter avslutat program kan du söka olika typer av jobb där det ingår kvalificerat utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Det innebär att du jobba som utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom privata företag, offentliga verksamheter samt inom idéburna organisationer. Programmets samhällsvetenskapliga bredd gör dig också väl förberedd för specialiserade masterstudier inom ekonomi, geografi och historia.

Såhär är utbildningen upplagd

Programmet ger breda kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling genom att kombinera ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi samt innovation och entreprenörskap. Förutom att tillhandahålla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi ger programmet en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på studentens val. Under de tre första terminerna läser alla studenter gemensamma kurser och här läggs grunden för utbildningen. Inför termin 4 väljer studenterna huvudområde. Valbara huvudområden är ekonomisk historia och kulturgeografi.

Termin 1-3: Obligatoriska kurser i innovation, entreprenörskap, ekonomisk historia, kulturgeografi och nationalekonomi.
Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde. 
Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier eller praktik. 
Termin 6: Fördjupningskurser inom valt huvudområde, vilken inkluderar en kandidatuppsats (15hp).

Inriktningar

Inom programmet väljer du antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi som huvudområde. Detta innebär att du läser fortsättningskurs (termin 4) och fördjupningskurs, inklusive kandidatuppsats, (termin 6) inom det huvudområde som du valt.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen (Bachelor) i antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi. Du har sedan möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

Förkunskaper

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 4/A4
Grundläggande behörighet
Engelska 6/B
Matematik 3B/3C/C
Samhällskunskap 1B/1A1+1A2/A

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Göteborg erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld. Genom att studera vid Handelshögskolan i Göteborg  får du möjligheten att...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Samhällsanalysprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Samhällsanalysprogrammet från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: