Visa allastudier.se som: Mobil

Undersköterska inriktning psykiatri - lärling

Hermods VUX
Sammanfattning
Komvux
Bengtsfors, Emmaboda, Gotlands Län, Helsingborg, Höganäs, Leksand - Visa alla  
Kommande starter
Bengtsfors
Flexibel 
Emmaboda
Flexibel 
Gotlands Län
Flexibel 
Hermods VUX

Undersköterska inriktning psykiatri - lärling

Lärlingsutbildningen Undersköterska inriktning psykiatri vänder sig till dig som vill arbeta inom vårdbranschen som till exempel undersköterska, vårdbiträde eller boendestödjare. Inriktningen psykiatri ger dig fördjupade kunskaper inom psykiska funktionsnedsättningar, missbruk, behandlingsformer och samtalsmetodik. Du lär dig bland annat om samhälleliga stödåtgärder, arbete i vårdtagarens hemmiljö samt om de lagar som styr öppen och sluten rättspsykiatrisk vård.Efter utbildningen

Kan du arbeta inom vårdbranschen som till exempel undersköterska, skötare eller boendestödjare.

Förkunskap och behörighet

Se om du är behörig att läsa gymnasial yrkesutbildning.

Innehåll och upplägg

Lärlingsutbildningen Undersköterska inriktning psykiatri ger dig fördjupad kunskap om psykiska funktionsnedsättningar, missbruk, behandlingsformer och samtalsmetodik. Du lär dig om samhälleliga stödåtgärder, arbete i vårdtagarens hemmiljö, riskbedömning och om de lagar som styr öppen och sluten rättspsykiatrisk vård. Du lär dig också om socialpedagogiskt arbetssätt och metod.

Yrkesutbildningen innehåller följande kurser:

 • Etik och människans livsvillkor*
 • Psykologi 1*
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Medicin 1**
 • Vård- och omsorgsarbete 1 
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Psykiatri 1 
 • Psykiatri 2 
 • Kommunikation
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Rättspsykiatri*

*Läses i sin helhet i lärplattformen Novo (ej kopplad till lärlingsplats).
** Kursen innehåller hjärt- och lungräddning (HLR).

 • Två valfria kurser, välj mellan:
 • Hemsjukvård
 • Palliativ vård
 • Internationellt arbete
 • Kommunikation
 • Friskvård och hälsa
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Rättpsykiatri
 • Socialpedagogik
 • It i vård och omsorg
 • Komplementärmedicin
 • Medicin 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom

För att få diplom från Vård- och omsorgscollege, oavsett inriktning, måste eleven ha minst godkänt betyg i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk och Samhällskunskap 1a1. Även Gymnasiearbetet om 100 p ska genomföras. På vissa orter som inte är anslutna till Vård- och omsorgscollege rekommenderar vi dock ändå att Gymnasiearbetet genomförs.

Bra att veta:

 • Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%. I alla våra lärlingsutbildningar har vi minst 70% arbetsplatsförlagt lärande. 

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Undersköterska inriktning psykiatri - lärling
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Hermods VUXGör en intresseanmälan

För att beställa information om Undersköterska inriktning psykiatri - lärling, fyll i följande uppgifter: