Aktivitet och ätande vid demenssjukdom

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens i vården av personer med demenssjukdom som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till aktivitet och ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på fysiska och psykiska förutsättningar i samband med ätande vid demens med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i vården av personer med demenssjukdom ur ett hållbart och interkulturellt perspektiv kunna:

  • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande ätande och nutrition
  • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till ätande och livskvalitet
  • tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet i samband med ätande och måltider
  • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande och nutrition utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
  • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar i samband med ätande och nutrition
  • kritiskt värdera evidens inom ett forskningsområde för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom ätande
  • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal.

Förkunskaper

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Aktivitet och ätande vid demenssjukdom
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Aktivitet och ätande vid demenssjukdom

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Aktivitet och ätande vid demenssjukdom från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön