Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Kursens övergripande mål är att den studerande under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om barn och ungas utvecklingsnivåer, om barns rättigheter, innebörden av barnperspektiv samt om samtal med barn och unga på olika nivåer i sin utveckling.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • visa kunskaper om barns rättigheter utifrån lagar och förordningar och FN:s konvention om barnets rättigheter
  • visa fördjupade kunskaper om relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv
  • visa fördjupade kunskaper om anpassad kommunikation och samtal med såväl barn och unga som deras närstående.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • urskilja och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • kritiskt granska och analysera aktuell litteratur om barns rättigheter
  • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur om och teorier av relevans för kommunikation och samtal med barn och unga
  • tillämpa utvecklingsteoretiska perspektiv och evidensbaserad kunskap i relation till det individuella barnet eller ungdomen i sitt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska, sammanväga och värdera olika perspektiv på barn och ungas olika utvecklingsnivåer, perspektiv och rättigheter.

Förkunskaper

90 hp i Socialt arbete, Social omsorg, Omvårdnad eller Psykologi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Barn och ungas olika utvecklingsnivåer
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Barn och ungas olika utvecklingsnivåer från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön