Visa allastudier.se som: Mobil

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Borlänge
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Kurserna i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser utifrån människors behov, resurseffektivitet och hållbar utveckling. En viktig del av utbildningen är grundläggande byggteknik för förståelse av byggnaders och anläggningars uppförande och funktion. En annan viktig del rör de lagar och förordningar som styr byggande och samhällsplanering från det enskilda byggnadsverket till övergripande styrmedel för samhällsutveckling. I programmet studeras också gestaltning och planering av den byggda miljön från byggnad till stadsbyggnad och regional planering, och de digitala verktyg som används för att hantera samhällsplaneringens komplexa informationsmängder såsom GIS (geografiska informationssystem), som t ex kan användas för att visualisera och åskådliggöra dessa för en bred allmänhet. Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom byggande och samhällsplanering. Myndighetsutövning på kommunal och regional nivå är ett område. Andra möjliga områden är planeringsarbete på fastighetsförvaltande företag eller på bygg- och fastighetsutveckling inom konsultsektorn. Under programmets första år behandlas grunden för byggteknik och samhällsplanering genom kurser som Projektmetodik, Matematik för samhällsplanerare, Fysisk planering samt grundläggande kurser i byggteknik, hållbar utveckling och arkitektur. År ett avslutas med den projektbaserade kursen Byggprojekt småhus som knyter ihop flertalet av kurserna i årskurs ett. Utbildningens andra år inleds med kursen Byggplanering där byggprocessens olika skeden från kravspecifikation till färdig byggnad, med tillhörande handlingar och aktörer studeras. Kursen Form och gestaltning bygger vidare på kursen Arkitektur och byggande. Under andra året introduceras också kulturgeografiska perspektiv på samhällsbyggande samt tillämpning av vetenskapliga metoder och digitala verktyg. Med tidigare kurser som utgångspunkt görs under programmets tredje år fördjupningar inom stadsbyggnad och regional planering. Kursen Planeringsprojekt innehåller tillämpningar på fysisk planering kopplad till kommunal eller regional verksamhet i regionen. Samhällsekonomi är en kurs i grunderna för samhällets styrning, ekonomi och hushållning med knappa resurser. Utbildningen avslutas med ett Examensarbete på 15 högskolepoäng där programmets utbildningsmoment tillämpas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: