Distributed Computing

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Borlänge
7.5 hp
Deltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Borlänge

Distributed Computing

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter i att samla in ochbearbeta data från en heterogen datoriserad miljö innefattande distribuerade sensorenheter, klienter och servrar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • Redogöra för koncept kopplade till mjukvaruagenter, multi-agentsystem, autonoma och distribuerade system
  • Beskriva egenskaper hos distribuerade och parallella system.

Färdighet och förmåga

  • implementera mjukvaruagenter med stöd av multiagentramverk
  • konfigurera, hantera och utveckla applikationer för datorer med begränsat minne
  • utföra dataanalys relaterad till distribuerade system
  • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt i planering, design, genomförande och presentation av kvantitativa studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Argumentera för valda metoder och tekniker inom artificiell intelligens, data science eller statistisk analys för problemlösning
  • utvärdera resultat av insamlat data och föreslå förbättringar

Förkunskaper

Artificiell intelligens 7,5 hp och Statistisk analys 7,5 hp eller Data Science och maskininlärning 7,5 hp Objektorienterad design och problemlösning, 7,5 hp Forskningsmetodik 7,5 hp, grundnivå Databassystem 7,5 hp, grundnivå

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Distributed Computing
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Distributed Computing

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Distributed Computing från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön