Visa allastudier.se som: Mobil

International Tourism Management

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Borlänge
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Borlänge

International Tourism Management

Programmet International Tourism Management leder till en kandidatexamen i Turismvetenskap efter fullgjort program.Varje termin har fokus på olika teman, relevanta för att uppnå programmets mål. De tematiska terminerna fokuserar på:Termin 1: Introduktion till turismvetenskap och företagsekonomi Termin 2: Introduktion till företagsekonomi, nationalekonomi och turismvetenskapTermin 3: Destinationsutveckling och utveckling av produkter och tjänster Termin 4: Utlandsstudier vid ett partneruniversitet Termin 5 Forskningsmetoder och projektarbeteTermin 6 Evenemangsstudier och forskningsbaserade specialintressen inom turism samt uppsatsProgrammets huvudområde för utbildningen är turismvetenskap. Programmet är upplagt så att varje termin bidrar till en fördjupning och/eller breddning i förhållande till huvudområdet och kurserna i turismvetenskap bygger på varandra för kontinuerlig progression mot ett mer avancerat innehåll och därmed bygger progressionen i huvudområdet på att kurserna avklaras i ordningsföljd. Förkunskaperna regleras i respektive kursplan.Den första terminen introducerar principerna och praktikerna för turismnäringen och turismforskningen samt lyfter fram turismens betydelse för lokal, regional och internationell utveckling. Förutom turismvetenskap så läses företagsekonomiska kurser som introducerar studenterna i företagsvärlden och näringslivet. Detta för att studenterna ska få en förståelse för hur samhälle och näringsliv samspelar och har olika roller inom turismen som bransch och som samhällsfenomen. Under den andra terminen introduceras studenterna till turismens roll i samhället och evenemangs och festivalers roll undersöks särskilt. Nyckelkurser inom företagsekonomi och nationalekonomi bidrar till en breddad förståelse för turismbranschens aktörer och för ekonomiska aspekter av turismföretagande och näringsliv. Den tredje terminen bidrar till fördjupning inom turismvetenskap inom området destinationsutveckling och utveckling av produkter och tjänster som innehåller visa praktiska moment. En viktig del av detta är att få fördjupad förståelse för turismen som upplevelseproduktion. Den fjärde terminen erbjuder möjligheter till utlandsstudier för att bidra till programmets internationella prägel och stärka studenternas interkulturella förståelse. Som ett alternativ, för de som vill kan valfria kurser väljas för att bredda studenternas kunskaper inom valfritt område. Termin fem har fokus på att utveckla studenternas förmåga inom forskningsmetoder och projektarbete. En praktisk kurs ska läsas som involverar kontakt med näringsliv och organisationer utanför högskolan och för de som vill kan detta genomföras i form av praktik. Den sjätte terminen innebär en forskningsbaserad och specialiserad fördjupning inom evenemangsstudier samt inom ytterligare ett specialområde inom turismvetenskap inom vilket aktuell forskning bedrivs vid högskolan. Programmet avslutas med ett examensarbete där studenterna planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete som förenar de kunskaper, förmågor och färdigheter som de förvärvat under programmets gång. Kurserna kombinerar föreläsningar, seminarier och kontakt med näringslivets aktörer genom gästföreläsningar, studiebesök, projektarbete samt praktiska moment i kurser. Examinationen genomförs genom utvärdering av grupparbeten och individuella arbeten, deltagande vid seminarier samt genom skriftliga examinationer/tentamina.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för International Tourism Management

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: