Visa allastudier.se som: Mobil

Kriminologi I

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Falun
7.5 hp
Heltid

Kriminologi I

I kursen belyses kriminologiska teorier. Forskningsmetoder och analysinstrument analyseras. De studerande tillägnar sig inblick i modern forskning om intersektionell brottslighet. I kursen problematiseras vidare kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna