Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Borlänge
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Programmet ger en detaljerad förståelse för sambandet mellan produktutveckling - produktion - mikrostruktur - egenskaper - prestanda - ekonomi för olika produkter. Efter utbildningen ska studenter ha utvecklat färdigheter och kompetenser för att vara innovativa tekniska problemlösare med kunskap inom materialteknik, produktkonstruktion och -utveckling.Programmets struktur är utformat för att underlätta för studenter att införliva fördjupad kunskap inom materialteknik, i produktutvecklingsprocessen, särskilt inom ytteknik och avancerad materialkarakterisering.Principerna och metoderna för materialkarakterisering med avseende på mekaniska egenskaper, struktur och sammansättning i teoretiska och praktiska termer ges i kurserna ”Metallers mekaniska egenskaper” och ”Material- och ytkarakterisering”. ”Pulvermetallurgi med additiv tillverkning” introducerar de grundläggande begreppen inom pulvermetallurgi med fokus på additiv tillverkning. ”Materialval och design” behandlar olika faktorer som påverkar materialvalet vid produktion, distribution, konsumtion och återvinning av olika produkter. I ”Industriell ytteknik och tribologi” täcks huvudaspekterna av olika ytbehandlingsmetoder för att förbättra ett materials mekaniska och tribologiska egenskaper. I kursen ”Material- och skadefallsanalys” tillämpas och kombineras teoretiska och praktiska kunskaper från programmets övriga kurser för att tolka och lösa industriella materialproblem och kritiskt föreslå nya tillverkningsprocesser alternativt materialval.Produktutvecklingsdelen i programmet fokuserar på att ge kunskap om modularitet och dess fördelar inom design, produktion, kostnad och kvalitet samt förståelse för de problem som kan uppstå vid utvecklingen av ett modulärt produktsortiment. Problemlösningen fokusera på att förbättra förmågan att hitta lösningar på allmänna tekniska problem genom att använda strukturerade metoder.Programmet avslutas med ett examensarbetet omfattande 30 högskolepoäng, vilket innebär fortsatt fördjupning inom både materialteknik och produktutveckling.

Förkunskaper

Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: