Visa allastudier.se som: Mobil

Tränarprogrammet för hälsa och idrott

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Falun
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Falun
Sista ansökan: 2020-04-14

Tränarprogrammet för hälsa och idrott

Tränarprogrammet består av studier inom tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap som också är en del av huvudområdet idrott- och hälsovetenskap. Upplägget av programmet tar upp vad tränarskap är på både individ- och gruppnivå, för såväl barn, ungdomar som vuxna på nybörjar- bredd- och tävlingsnivå med hänsyn till kön och sociala förhållanden. Under utbildningen får studenten möjligheter att profilera sig mot hälsoinriktad fysisk aktivitet respektive tävlingsinriktad idrott via valbara kurser. Under samtliga terminer i programmet övar studenterna på att identifiera och formulera problem av vetenskaplig karaktär samt att välja adekvata datainsamlingsmetoder för att besvara olika frågeställningar inom tränarskap. Detta konkretiseras genom att studenterna genom hela utbildningen steg för steg, övas i de olika delarna i den vetenskapliga processen. Studenterna får genomföra skriftliga arbeten där handledning, opponering och respondering sker. Studenterna övar även sitt tränarskap i handling under hela utbildningen. Ett led i att förbereda studenterna för sin framtida verksamhet är även att de får öva på att se möjligheter att använda sina kunskaper för att skapa egna produkter och tjänster inom området idrott och fysisk aktivitet.Programmets första termin inleds med en kurs som problematiserar tränarskap och introducerar ett vetenskapligt förhållningssätt till tränarskap, idrott och fysisk aktivitet. Kursen ger även kunskaper och färdigheter inom ledarskap, kommunikation och feedback. Därefter följer ytterligare två kurser inom tränarskap med fokus på kunskaper inom funktionell anatomi, biomekanik och rörelseförståelse samt begreppen prestation och hälsa inom idrott och fysisk aktivitet. Andra terminen innehåller studier i träningsvetenskap i form av tillämpad anatomi och idrottsfysiologi samt rörelsevetenskap i form av kunskaper inom rörelseförståelse, motorisk kontroll, lärande och utveckling. Hela första utbildningsåret genomsyras av ett upplägg där studenterna i handling utvecklar tränarspecifika kompetenser för att arbeta på en grundläggande nivå med olika målgrupper av idrottande och fysiskt aktiva individer. Programmets tredje termin ger ytterligare kunskaper som bygger vidare på termin två inom rörelse- och träningsvetenskap. Halva terminen läses gemensamt och den andra halvan av terminen ges studenterna möjligheten att profilera sig inom träningsvetenskap mot antigen tävlingsinriktad idrott eller hälsoinriktad fysisk aktivitet via valbara kurser. Termin fyra är särskilt lämpad för att bedriva hela eller delar av sina studier på annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Termin fyra utgörs av två kurser i tränarskap som tar upp hur tränaren hanterar skador, sjukdomar, näringsintag och kost i samband med idrott och fysisk aktivitet samt hur tränaren kommunicerar med specialister inom områdena idrottsmedicin och näringslära. Under terminen studeras också psykologiska faktorer och processer som påverkar individ och grupp i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas. Dessutom studeras medier- och kommunikation inom hälsa och idrott med fokus på den interna och externa kommunikationen som inbegriper både traditionell media och nya medier. I termin fem genomför studenterna ett verksamhetsförlagt projekt (VFP) i externa organisationer inom området idrott och fysisk aktivitet. Det verksamhetsförlagda projektet integreras med kurser som tar upp tränarskapets roll i samhället samt innovation och entreprenörskap inom hälsa och idrott.Termin sex består av en kurs i vetenskaplig metod som knyter samman vetenskapliga metoder och förhållningssätt som tidigare kurser har behandlat samt en fördjupningskurs inom tränarskap. Studierna avslutas med ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom området tränarskap.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön