Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Borås
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borås

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Den offentliga sektorn, kommun, landsting, skola och sjukvård, så väl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den offentliga sektorn, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier och är en utbildning med fokus på demokrati och välfärd, samhällsutveckling, ekonomi och organisering. Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen i ämnet offentlig förvaltning som är ett flervetenskapligt ämne där teorier, begrepp och metoder från flera olika vetenskapliga traditioner möts i studiet av hur förvaltningen fungerar och hur dess relation till omvärlden ser ut. Dominerande influenser kommer från statsvetenskap och företagsekonomi, men även sociologi, nationalekonomi och juridik. Utbildningens syfte är att ge dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning som gör att du efter genomgången utbildning har gedigna insikter i hur den offentliga sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland annat klass, kön och etnicitet.Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basblock och ett fördjupningsår där det finns möjlighet till utlandsstudier och praktik. Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt med olika uppgifter och övningar. Du kommer också lära dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning. Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Sista terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands eller så kan du välja att läsa kurser (i Sverige eller utomlands). Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en svensk kommun eller vid en statlig myndighet, och en stor del av dessa studenter får fortsatt anställning på sin praktikplats.Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och...


Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: