Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Akutsjuksköterska är yrket för dig som trivs med att arbeta i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling. Du möter patienter i en mängd olika situationer och arbetet är utmanande, ofta i högt tempo. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Som akutsjuksköterska ansvarar du för patientens och anhörigas omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer. Programmet består av sju kurser som är professionsinriktade och förankrade i evidensbaserad kunskap. Kursinnehållet är inriktat mot akutsjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som krävs för yrket. I flertalet kurser varvas teoretisk utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng för att uppnå yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom vårdvetenskap. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en Masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området. Verksamhetsförlagd utbildningUtbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) genomförs inom hela Västra Götalandsregionen. Den kan även genomföras på annan ort om möjlighet ges. ArbetsmarknadAkutsjuksköterskan har en unik spetskompetens för olika befattningar inom akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil akutsjukvård och arbete i internationella uppdrag. Prognos på fem och tio års siktArbetsförmedlingen bedömer att sjuksköterskor inom akutsjukvård möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, vilket i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget. Tillgången på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna ersättas av de nyexaminerade, trots att man planerar att öka antalet utbildningsplatser.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hpGiltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och...


Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i BoråsRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön