Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Halmstad
7.5 hp
Heltid
Högskolan i Halmstad

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv

Kursen handlar om mångfald i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv men med kopplingar både till lokala och globala förhållanden och frågor som berör hälsa och livsstil i relation till ett socialt hållbart samhälle. Utgångspunkten är den nordiska välfärdsmodellen och dess förutsättningar för att implementera individers möjligheter till social inkludering. Kursen behandlar dessutom kommunikationsmönster på olika nivåer och dess betydelse för dels förståelsen av ett samhälle med kulturell mångfald, dels hur kommunikation kan bidra till hälsa eller ohälsa. Perspektiv och teorier om social hållbarhet, mångkulturalitet, kommunikation samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa ingår i kursen.

Förkunskaper

Engelska 6 samt 90 hp i ett huvudområde.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv, fyll i följande uppgifter: