Visa allastudier.se som: Mobil

Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet

Är du lärare eller förskollärare eller har en annan roll inom skolan? Har du gått en handledarutbildning och vill ta nästa steg för att fördjupa och förfina dina kunskaper? Genom den här kursen utbildar du dig på ytterligare en nivå inom handledning. I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att stödja och bedöma professionsutveckling. Tillsammans med övriga kursdeltagare fördjupar du dina kunskaper om hur olika handlednings- och samtalsmodeller kan användas i handledning av både kollegor och studenter. Kursen tar upp såväl yrkesetiska och skolkontextuella dilemman, som hur andra sociala och kulturella påverkansfaktorer kan hanteras i handledningsprocessen. Centralt i kursen är att behandla och problematisera olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling i handledning av såväl en kollega som en student. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. I kursen diskuteras formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras och bedömas på ett tillförlitligt och likvärdigt sätt för att stödja den nyutbildade lärarens och även lärarstudenters professionsutveckling. Undervisningen sker i huvudsak på distans med digitala lärmoment, där några sker på fasta tider, med andra sker flexibelt under kursens gång. Ett campusförlagt tillfälle ingår. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar. Examination sker med skriftliga och muntliga uppgifter samt ett seminarium. Kursspråket är svenska, engelsk litteratur kan förekomma.

Förkunskaper

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn samt handledarutbildning på grundnivå om 7,5 hp eller motsvarande.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....


Läs mer om Högskolan i Halmstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i HalmstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön