Visa allastudier.se som: Mobil

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Halmstad
10 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Halmstad

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning

I dagens informationssamhälle finns nya behov av kunskap samtidigt som befintlig kunskap ställs inför många utmaningar. Såväl arbetsliv som vardagsliv kräver nya kompetenser gällande hantering av information samt kritisk och kreativ förmåga. Skolans möjligheter att ge dessa kunskaper och förmågor ifrågasätts; behovet av ett livslångt lärande och ständig flexibilitet ersätter mer klassiska idéer om bildning och specialisering. Det demokratiska samhället vilar på idén om kompetenta, ansvarstagande medborgare som representeras i det politiska systemet, men det politiska landskapet och dess medialisering präglas alltmer av ideologisk polarisering, populism och extremism som förvränger fakta och misstror vetenskapen. I denna samhällsutveckling är det viktigt att förstå vilken central roll kunskapen har i att forma vår värld – hur olika kunskapsideal är villkor för olika världsbilder och verklighetsuppfattningar. Kursen ”Kunskapsideal och verklighetsuppfattning” behandlar historiskt och kulturellt skiftande idéer om kunskapens förhållande till verkligheten inom filosofi, kulturteori och pedagogik. Genom att studera utvecklingar både på ett teoretiskt och ett socialt plan skildrar den hur olika former av kunskap beskrivs och värderas samt hur de kommer att ingå i samhälleliga institutioner där sanningar skapas, upprätthålls, sprids eller utmanas. Ideal för bildning och lärande samt språkets makt att forma tänkande, värderingar och världsbilder diskuteras utifrån vetenskapliga, filosofiska, retoriska och pedagogiska perspektiv. Dessa idéer sätts i aktuella sammanhang och deras relevans för kunskaps- och informationssamhället diskuteras utifrån frågor om bildning, opinion, medievanor, källkritik, faktagranskning och faktaresistens. Dessutom ingår övningar i att kritiskt analysera och kommunicera information.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....


Läs mer om Högskolan i Halmstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kunskapsideal och verklighetsuppfattning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: