Visa allastudier.se som: Mobil

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Det här är en kurs för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. Kursens övergripande mål är att vidareutveckla och förstärka forskningsbaserad kompetens för att stödja barns och elevers skriftspråkliga utveckling och lärande i förskoleklassen och de yngre skolåldrarna (F-3).I kursen introduceras och förstärks språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv. Fokus ligger på inkluderande språk-, läs- och skrivundervisning för F-3 och de pedagogiskt differentierade strategier som finns att tillgå, relaterat till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. Det är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där multimodalitet, estetiska lärprocesser, såväl analoga som digitala verktyg och litteracitet av olika slag, bildar utgångspunkt för elevers skriftspråkliga lärande på första och andra språk. Utgångspunkt tas i olika teoretiska och didaktiska perspektiv. Fokus ligger på skapande av lärmiljöer där omsorg, lek och lärande säkerställer tillgänglighet och kollaborativt samlärande.I kursen behandlas olika modeller för grundläggande läs- och skrivinlärning och modeller för hur skönlitteraturens roll och arbetet med olika genrer kan säkerställas och stärkas, som utgångspunkt i skapande av tillgängliga lek-, språk- och lärmiljöer där estetik och multimodalitet utgör viktiga didaktiska verktyg. Undervisningen sker processinriktat med fokus på kollaborativt samlärande genom föreläsningar, seminarier, workshoppar/laborationer individuellt och i grupp. Studier bedrivs med kontinuerliga inslag av fältstudier i egen förskoleklasspraktik.Undervisningen sker på distans/digitalt via högskolans digitala lärplattform Blackboard. Kursen genomförs i moduler som examineras genom seminarier, individuella redovisningar, gruppredovisningar samt slutlig individuell skriftlig inlämningsuppgift/tentamen. Lärandemålen utgör grund för examination.Din arbetsgivare måste godkänna att du deltarKom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.Blanketten "Huvudmannens godkännande"Du hittar blanketten hos Skolverket, under rubriken "Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar".https:www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/utbildning-for-forskollarare-i-forskoleklass

Förkunskaper

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....


Läs mer om Högskolan i Halmstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i HalmstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön