Visa allastudier.se som: Mobil

Literacy, lärande och utbildningspolitik

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
10 hp
Heltid
Högskolan i Halmstad

Literacy, lärande och utbildningspolitik

Kursen behandlar villkor för kunskaps- och kompetensutveckling utifrån analytiska, kommunikativa, didaktiska och politiska perspektiv. Kunskapens relation till språkliga och sociala kompetenser diskuteras med avseende på lärandets samhälleliga mål och villkor. Lärandets och utbildningens roll i att forma individen problematiseras i en social och politisk kontext. Kursen belyser i synnerhet begreppet ”literacy” i dess olika betydelser och diskuterar dess skiftande innebörder historiskt och teoretiskt, med fokus på relationen mellan literacy och kulturell eller socioekonomisk identitet samt med hänsyn till demokrati, delaktighet och likvärdighet. Inom kursen övas också kritisk reflektion kring aktuella sociokulturella, ekonomiska och politiska villkor för lärande samt utveckling av strategier för gynnande av olika former av literacy. Förutom språkutveckling i tal och skrift belyser kursen vidgade språk- och textbegrepp till andra uttrycksformer såsom bild, drama, dans och musik och relaterar dem till estetiska lär- processer och kulturpedagogik anpassade till olika grupper. Därtill övas interaktion och kommunikation i socialt samspel samt färdigheter att använda digital eller annan teknik för didaktiska ändamål.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Literacy, lärande och utbildningspolitik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Literacy, lärande och utbildningspolitik, fyll i följande uppgifter: