Visa allastudier.se som: Mobil

Medier, risker och osäkerhet

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
7.5 hp
Heltid
Högskolan i Halmstad

Medier, risker och osäkerhet

Vi lever i ett samhälle där olika former av risker och kommunikation kring risker ständigt är närvarande – inte minst i det dagliga nyhetsflödet. Samtidigt som det moderna välfärdssamhället har fört med sig mycket trygghet, så uppstår det nya risker och kanske också en större medvetenhet om olika former av risker och osäkerhet. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att få en djupare förståelse för hur medier och medierad kommunikation bidrar till människors känsla av trygghet eller otrygghet. Kursen behandlar kommunikationens roll vid särskilda förhållanden som inbegriper risker och osäkerhet. Mer specifikt uppmärksammas hur människor dagligen konfronteras med information om möjliga risker och hot som de måste förhålla sig till både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Denna information är nästan uteslutande på ett eller annat sätt medierad – och inom ramen för denna kurs studeras därför mediernas roll och betydelse vid risker och osäkerhet med särskilt fokus på hälso-, livsstils- och välfärdsfrågor. Undervisningen i kursen består av såväl teoretiska som praktiska moment.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Medier, risker och osäkerhet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Medier, risker och osäkerhet, fyll i följande uppgifter: